Maaküte

Puurime energiakaevusid ehk maasoojuspuurauke, kaevame maakollektoreid ning paigaldame maasoojuspumpasid. Maasoojuspumbad ja soojussõlmed rajatakse uusima oskusteabe kohaselt. Maaküte sobib nii uutele kui ka renoveeritavatele objektidele. Niimoodi saate toimiva küttesüsteemi, majandusliku kasu ja säästate looduskeskkonda. 

Energiamärgis annab teada, kui palju hoone kokku energiat tarbib ehk kui palju kulub energiat küttele, elektrile, vee soojendamisele jms. Energiamärgisega määratakse hoone energiatõhususarv ja energiaklass. Saamaks  A-energiamärgist, soovitame kasutada maakütet.

Milline maaküte minu majapidamisele sobib?

Teeme teie maale hüdrogeoloogilise uuringu, võtame pinnaseproovid ning selgitame välja, milline lahendus on kõige efektiivsem. Maakollektor on küll kõige soodsam, kuid igal pinnasel on energia saadavus erinev. Meie aastatepikkune kogemus on näidanud, et paljudes kohtades on mõistlik kasutada ära puurkaevust saadav energia, sest kaevus olev vesi on aasta läbi ühe temperatuuriga ja seega energia kokkuhoid suurem. Kui Teie horisontaalse maapinna suurus on piiratud, siis soovitame rajada soojuspuurauk.

Valime efektiivseima lahenduse

1. Maaküte horisontaalselt paigaldatud maakollektorina;  

2. Soojuspuukaev: vertikaalse puurimise teel kaevu paigutatud kollektor;

3. kinnine küttekaev, kus ühest kaevust pumbatakse soe vesi soojusvahetisse ning jahutatud vesi tagasi teise kaevu.