Septikud

Septik on mugavaim ja odavaim lahendus käidelda maja, sauna või suvila reovett ilma tsentraalse kanalisatsioonita, eraldades reoveest tahkeid osakesi. Enne septiku paigaldamist tutvume kohaliku omavalitsuse nõudmistega teie piirkonnas, saamaks luba lokaalse septiku ja pinnasefiltri rajamiseks.

Võimalused

Pakume ja paigaldame 2–10kantmeetriseid plastseptikuid ja mahuteid. Kasutame plastseptikuid,  mille komplektis on ka imbtunnelid. Imbväljakusüsteemi rajame pinnase eripära järgi. Tegu on paksuseinalise septikuga, see peab vastu ka märja pinnase survele, mis tekib tühjendamisel ning võib nõrgemast materalist septiku kokku pressida. Septik ei vaja eraldi liivatäidet. Pakume ka erikujulisi septikuid, biopuhastussüsteeme ja paigaldame kliendi septikuid.

Vali septiku suurus vastavalt inimeste arvule

2 kantmeetrit

2,5 kantmeetrit

x 8       3 kantmeetrit

x 10     4 kantmeetrit

x 12     5 kantmeetrit