Kaevude pesu

Vee kvaliteet ei ole hea? Et juba loodud puurkaev annaks kaua puhast joogivett, tuleb kaevu regulaarselt läbi pesta. Soovitatavalt iga kolme kuni viie aasta möödudes puhastatakse teie kaev suruõhumeetodil.  Regulaarne puurkaevu läbipesu pikendab rajatud puurkaevu eluiga.

Septikud

Septik on mugavaim ja odavaim lahendus käidelda maja, sauna või suvila reovett ilma tsentraalse kanalisatsioonita. Paigaldame septikuid koos kõige juurdekuuluvaga. 

Maaküte

Maasoojuspumbad ja soojussõlmed rajatakse uusima oskusteabe kohaselt. Maaküte sobib nii uutele kui ka renoveeritavatele objektidele. Niimoodi saate hästi toimiva küttesüsteemi ja majandusliku kasu. Valime teile sobivaima lahenduse: maaküte horisontaalselt paigaldatud maakollektoriga, vertikaalse puurimise teel kaevu paigutatud kollektor või rajame kinnise kaevu, kus ühest kaevust pumbatakse soe vesi soojusvahetisse ning jahutatud vesi tagasi teise kaevu.

Veevarustus

Ehitame veevarustussüsteemi, millega toome vee teie majja. Kui soovite kasutada puurkaevust tulevat vett, on vaja juurde ehitada vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Paigaldame kõik selleks vajaliku: puurkaevupumba, pumbamaja, survepaagi, automaatikaseadmed ja viime torustiku pumbamajast majani. Kui teil on puurkaev juba olemas, ehitame vee- ja kanalisatsioonisüsteemi eraldi.

Puurkaevud

Kui soovite saada koju vett, aga veevõrguga liitumine on tülikas, siis on lahenduseks puurkaev. Aitame teid ideest teostuseni, olenemata sellest, kas alles mõtlete puurkaevule või on projekt juba olemas. Kaev valmib tavaliselt kahe-kolme kuuga (projekteerimisest teostuseni). Seega tasub aegsasti planeerida ning meiega konsulteerida.

Rauaeemaldusfiltrite müük ja paigaldus

Filtrid on mõeldud majade, asulate ja tootmisettevõtete vee puhastamiseks hägususest, lahustunud ja oksüdeerunud rauast, mangaanist, lõhnast ja ammooniumist. Peamiselt kasutatakse seda põhjaveesüsteemides ja tsentraliseeritud veevõrkudes.