Seadmed ja teostus meilt

Hangime ja paigaldame kõik vajaliku: puurkaevupumba, hüdrofoori, veefiltri, biopuhasti, survepaagi, automaatikaseadmed. Teeme elektri- ja automaatikatööd. Ehitame imbsüsteemi, imbtunnelid, pumbamaja ning viime torustiku pumbamajast majani.

Veeproovide võtmine

Kliendi soovi järgi võtame  veeproove ja teeme analüüsid atesteeritud laborites. Lisaks koostame ja viime läbi seirekavasid. Proovide võtmiseks oleme läbinud koolituse ja meil on veeuuringute atesteerimistõend nr 1082/13.

Proovivõtmine: Reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest või heit- ja reoveest. 

Veeproovide tulemused
Veeproovid tehtud ja teil on tulemus käes? Mida tähendavad kvaliteediklassid I, II, III teie põhjavee kohta? Vaata täpsemalt siit. 
Veevarustus

Ehitame välja vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, millega toome vee teie majja. Kui soovite kasutada puurkaevust tulevat vett, on vaja juurde ehitada vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Kui teil on puurkaev juba olemas, ehitame süsteemi eraldiseisvalt.