Maaküte

Puurime energiakaevusid ehk maasoojuspuurauke, paigaldame maasoojustrasse (kollektoreid ei kaeva need paigaldatakse puuraukudesse) ning paigaldame maasoojuspumpasid. Maasoojuspumbad ja soojussõlmed rajatakse uusima oskusteabe kohaselt. Maaküte sobib nii uutele kui ka renoveeritavatele objektidele. Niimoodi saate toimiva küttesüsteemi, majandusliku kasu ja säästate looduskeskkonda. 

Energiamärgis annab teada, kui palju hoone kokku energiat tarbib ehk kui palju kulub energiat küttele, elektrile, vee soojendamisele jms. Energiamärgisega määratakse hoone energiatõhususarv ja energiaklass. Saamaks  A-energiamärgist, soovitame kasutada maakütet.

Milline maaküte minu majapidamisele sobib?

Teeme teie maale hüdrogeoloogilise uuringu, võtame pinnaseproovid ning selgitame välja, milline lahendus on kõige efektiivsem. 

Meie aastatepikkune kogemus on näidanud, et paljudes kohtades on mõistlik kasutada ära puurkaevust saadav energia, sest kaevus olev vesi on aasta läbi ühe temperatuuriga ja seega energia kokkuhoid suurem. Kui Teie horisontaalse maapinna suurus on piiratud, siis soovitame rajada soojuspuurauk.

Valime efektiivseima lahenduse

  • Maaküte horisontaalselt paigaldatud maakollektorina
  • Soojuspuukaev: vertikaalse puurimise teel kaevu paigutatud kollektor
  • kinnine küttekaev, kus ühest kaevust pumbatakse soe vesi soojusvahetisse ning jahutatud vesi tagasi teise kaevu

Sõltumata sellest, kas tegemist on eramu, büroo või tootmishoonega, on kliendi vajadus ja soov peaaegu alati sarnane – külmal ajal peab olema soe, kuumaal ajal jahe.

Energia efektiivne kasutamine ei ole mitte mingil juhul ebamäärane kliimapoliitika seotud probleem, vaid midagi sellist, millega me puutume kokku igapäevaselt.

Soovides luua hoones sobivat sisekliimat, peame kaaluma erinevaid faktoreid – millist kliimat me soovime, kui palju maksab lahenduse loomine (esmane investeering) ning millised on edasised püsi ja hoolduskulud.

Lahendus, mille esmane maksumus on väike, võib aja jooksul osutuda ebaefektiivseks suurte kulutuste tõttu näiteks kütusele.

Olgu tegemist uue küttesüsteemi paigaldamisega uude hoonesse või vana asendamisega, on mitmeid põhjuseid, miks kaaluda ühe alternatiivina maakütet.

 

Maaküte – 4 peamist põhjust, miks just maaküte on hea valik

Keskkonnasõbralik – maaküttesüsteemid on energiatõhusad. Hinnanguliselt kulub 5kW soojusenergia loomiseks 1kW elektrienergiat. Kuna elektritootmine muutub Eestis aina keskkonnasõbralikumaks, siis aitab maakütte kasutamine vähendada ökoloogilist jalajälge. Samuti kaob vajadus põletada taastumatuid kütuseid (kütteõlid, kivisüsi, maagaas) või küttepuud, pelletid või brikett.

Soodus ja säästlik – kuna küttesüsteem on energiatõhus, siis kulutused kütmisele (või jahutamisele) on väiksemad. Ainus püsikulu on elektrienergia, seega ei sõltu kulutused näiteks maagaasi maailmaturuhindadest. Puudub vajadus pidevalt tellida näiteks pelleteid või küttepuid, tegeleda põletamisel tekkivate jäätmetega .

Kasutajasõbralik ja mugav – süsteemi on võimalik seadistada nii, et ta toimib automaatselt ja hoiab hoones püsivalt kindlat temperatuuri. Tänapäeval võimaldavad lahendused süsteemi ka juhtida distantsilt. Näiteks on võimaalik puhkusereisi ajaks seadistada majja madalam temperatuur ja vahetult enne tagasipöördumist tõsta temperatuuri ja saabudes ootab teid juba õdus ja soe maja.

Maaküttesüsteemi on lihtne hooldada, kuid nagu iga tehnilise süsteemi puhul, ei tohiks seda siiski unustada. Kõige kindlam on see töö usaldada kogenud spetsialistile, kes vajadusel vaahetab filtrid ja kontrollib kõikide sõlmede toimivuse. Nagu autogi puhul, aitab see pikendada seadme eluiga.

Kogenud partner maaküttesüsteemide tarnimisel ja paigaldamisel oskab kindlasti vastata kõikvõimalikele küsimustele, mis puudutavad seda, millist süsteemi vajate, milline on investeeringu tasuvussaeg, kuidas toimub paigaldus ja hooldus. Kõik need on olised komponendid, et tagada igale kliendile just tema vajadustele sobilik lahendus.

Taotle rahastust

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon

Järelmaksu võimalus

Pakume järelmaksu – mugavat võimalust tasuda osade kaupa igal kuul