Septikud

Septik on mugavaim ja odavaim lahendus käidelda maja, sauna või suvila reovett ilma tsentraalse kanalisatsioonita, eraldades reoveest tahkeid osakesi. Enne septiku paigaldamist tutvume kohaliku omavalitsuse nõudmistega teie piirkonnas, saamaks luba lokaalse septiku ja pinnasefiltri rajamiseks.

Võimalused

Pakume 2–10kantmeetriseid plastseptikuid ja mahuteid. Pakume plastseptikuid,  mille komplektis on ka imbtunnelid. Imbväljakusüsteem rajatakse pinnase eripära järgi. Tegu on paksuseinalise septikuga, see peab vastu ka märja pinnase survele, mis tekib tühjendamisel ning võib nõrgemast materalist septiku kokku pressida. Septik ei vaja eraldi liivatäidet. Pakume ka erikujulisi septikuid, biopuhastussüsteeme.

Taotle rahastust

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon

Järelmaksu võimalus

Pakume järelmaksu – mugavat võimalust tasuda osade kaupa igal kuul