Septikute paigaldus asendab tsentraalset kanalisatsioonisüsteemi 

Voolav vesi ja võimalus kasutada kanalisatsiooni on oluline osa elukvaliteedist. Lisaks lihtsalt mugavusele on tänapäeval ka oluliselt rangemad keskkonnanõuded, mis esitatakse olemasolevatele ja ehitatavatele hoonetele, olgu selleks siis eramu või suvila.

Hajaasustusega aladel, kus puudub tsentraalne vee ja kanalisatsioonisüsteem, on kvaliteetne ja professionaalselt paigaldatud septik soodsaim ja keskkonnasõbralikuim lahendus.

Septikute paigaldus ei ole lihtsalt plastmassist mahuti kaevamine maasse ja ühendamine majast väljuva reoveetoruga. Oma olemuselt on septik oluliselt erinev reoveemahutist, mida tuleb regulaarselt tühjendada. Lihtsustatult on septik omamoodi väike veepuhastusjaam.

Septikud on toodetud vastupidavast, paksuseinalisest plastikust, mis aitab vastu pidada ka niiske maapinna survele.

Septikusüsteemi kõikide komponentide vastupidavus ja kvaliteetselt teostatud paigaldus aitab ära hoida võimalikku lokaalset pinna või põhjavee reostust.

septiku paigaldus
Septikute paigalduse soovitused

Septikute paigalduse soovitused

Alustada tuleks projektist ja ehitusloa taotlemisest. Näiteks uue maja puhul võib ilma korrektse projektita ja ehitusloata paigaldatud septik osutuda takistuseks kasutusloa saamisel.

Ehitades maja kasvõi osaliselt pangalaenuga võib see lõppkokkuvõttes osutuda suuremaks probleemiks, kui ette nähakse. Professionaalne paigaldusteenus aitab seda vältida, kuna eelnevalt tutvutakse kohaliku omavalitsuse poolt esitatavate nõuetega.

Projekteerimisel tuleks alustada majapidamise suurusest. Näiteks tuleb septiku suuruse valimisel lähtuda inimeste arvust. Samuti tuleb arvesse võtta maapinda, võimalikku kallet krundil, valdavaid tuuli, põhjavee taset ja näiteks joogivee kaevu asukohta.

Nagu eelnevast johtub, ei sisalda septikute paigaldus ainult mahuti maasse kaevamist, vaid see sisaldab keerulisemaid töid. Esiteks sõltub kaeviku suurus ja sügavus septiku mahust.

Sõltuvalt pinnase iseloomust võib vajalikuks osutuda ka lisaks liivakihi lisamine kaeviku põhja. Arvestada tuleb näiteks vajadusel asjaoluga, et kõrge põhjavee korral tuleb septik ankurdada, ehk kinnitada valatud betoonkihile või betoonplaadile.

Septiku mahutist juhitakse vesi imbtunneli süsteemi

Septiku mahutist juhitakse vesi imbtunneli süsteemi, kus toimub vee looduslik puhastumine. Imbtunnelid moodustavad imbväljaku (oluline nõue on, et imbväljaku peal ei toimuks liiklust sõidukitega). Imbtunnelite paigaldamiseks kaevatakse kraavid, mis täidetakse liiva ja kruusaga. Kraavide kaevamisel on oluline järgida tootja poolt antud juhiseid kalde osas. 

Seega, kui kaalute septikut ühe võimaliku lahendusena, konsulteerige kindlasti asjatundjatega, et leida oma vajadustele optimaalseim ja soodsaim lahendus.

Taotle rahastust

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon

Järelmaksu võimalus

Pakume järelmaksu – mugavat võimalust tasuda osade kaupa igal kuul

30 aastane garantii

Kui tellite puurkaevu ja regulaarse kaevu läbipesu meilt, anname Teie puurkaevule 30aastase garantii