Veevarustus

Ehitame välja vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, millega toome vee teie majja. Kui soovite kasutada puurkaevust tulevat vett, on vaja juurde ehitada vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Kui teil on puurkaev juba olemas, ehitame süsteemi eraldiseisvalt.

Seadmed ja teostus meilt

Hangime ja paigaldame kõik vajaliku: puurkaevupumba, hüdrofoori, veefiltri, biopuhasti, survepaagi, automaatikaseadmed. Teeme pumba juurde kuuluvaid elektritöid. Ehitame imbsüsteemi, imbtunnelid, pumbamaja ning viime torustiku pumbamajast majani. Pumbamajasid maapeale enam väga ei ehitata, ainult suuremate tootmise korral. Puurkaevu pumbad (süvaveepumbad) paigaldatakse puurkaevu sisse ning hüdroforid paigaldatakse võimalusel majja või ruumipuudusel maa-alustesse pumplatesse.

Veeproovide võtmine

Kliendi soovi järgi võtame  veeproove ja teeme analüüsid atesteeritud laborites. Lisaks koostame ja viime läbi seirekavasid. Proovide võtmiseks oleme läbinud koolituse ja meil on veeuuringute atesteerimistõend nr 1082/13.

Proovivõtmine: Reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest või heit- ja reoveest.

Veeproovide tulemused

Veeproovid tehtud ja teil on tulemus käes? Mida tähendavad kvaliteediklassid I, II, III teie põhjavee kohta? Vaata täpsemalt siit.

Taotle rahastust

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon

Järelmaksu võimalus

Pakume järelmaksu – mugavat võimalust tasuda osade kaupa igal kuul